Tomaž Gornik s.p.

Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport, izposojanje športne opreme, posredništvo, druge dejavnosti - poslovno posredništvo

Dolžanova pot 6
4000 Kranj
Slovenija

tel: +386 (0)4 204 93 40
fax: +386 (0)4 204 93 40/41
GSM: + 386 (0) 41 753 121
e-mail: marinar@siol.net

ID št. za DDV: SI67377165
matična št.: 5676413
TRR št: 07000 - 0000072258 pri Gorenjski banki d.d.
Izdelava : 2004 nanosplet.com